Υπηρεσίες

Ζύγιση                          

Η εταιρία διαθέτει γεφυροπλάστιγγα 50 τόνων και 15μετρων πιστοποιημένη κατά DK 0199.27 CE III      


Μεταφορά

Δυνατότητα παράδοσης εμπορεύματος στο  έργο σας με ιδιόκτητα φορτηγά.    


Διαμόρφωση χάλυβα           

Διαθέτουμε μηχανήματα κοπής και κάμψης χάλυβα και δοκών όπως και μηχανήματα διαμόρφωσης κλωβών (στράνζα) .


Μεταλλικές κατασκευές        

Κατασκευάζουμε από ένα μεταλλικό έπιπλο μέχρι και ένα μεταλλικό κτήριο συμφώνα με τις προδιαγραφές σας.